Tag - Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ulga dla spadkodawcy

Od 22 stycznia 2014 r. weszła w życie nowela ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja wprowadza możliwość uzyskania ulgi dla spadkobiorcy zaliczanego do III grupy podatkowej, który nabył nieruchomość od spadkodawcy, który do dnia 31 grudnia 2006 roku zawarł przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki. (more…)