Tag - Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Płacenie komornikowi za opróżnienie pustego lokalu niezgodne z konstytucją

Od 22 października 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790) w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 [...]