Tag - Ustawa do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zabużanie nie muszą udowadniać, że mieszkali na terytorium państwa polskiego

Od 20 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie nowelizuje się ww. przepis art. 2 pkt 1 przyznając, że w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. wprowadzona zostaje przesłanka miejsca zamieszkania na tym terenie – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed 1 września 1939 r. Ma to na celu dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. [...]