Tag - Ustawa szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej

Od 27 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych – w zakresie dróg publicznych - szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014–2020. (more…)