Tag - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Od 10 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowela wprowadza dodatkowe regulacje, kiedy przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra. (more…)