Tag - Ustawa o drogach publicznych

Zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla

Od 9 lipca 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych. W dniu 12 czerwca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa ta została zakwestionowana przez Prezydenta RP w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 r. wniosku Prezydenta RP orzekł, że ustawa jest zgodna z Konstytucją. (more…)