Tag - Ustawa kodeks postępowania cywilnego

Reorganizacja pracy sądów, komorników i notariuszy za pomocą systemu teleinformatycznego

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. (more…)

Zmiana zasad dziedziczenia.

Od 18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. (more…)

Uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności

Ustawa kodeks postępowania cywilnego. Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprost dopuszcza uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności, uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, iż uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. (more…)