Monthly Archives - October 2016

Reorganizacja pracy sądów, komorników i notariuszy za pomocą systemu teleinformatycznego

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. (more…)