Monthly Archives - January 2015

Ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do sprzedaży lub spadkobrania niekonstytucyjne

Od 12 grudnia 2014 roku wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął, czy niektóre zapisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia są zgodne z konstytucją. Dotyczy to zakresu, w jakim przepisy te przewidują możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z uprawny rolnej i prowadzenia uprawy leśnej tylko w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania. (more…)

Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej

Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. Ustawa prawo budowlane. Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. (more…)