Author - Krzysztof Rożko

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego

1 stycznia 2014 r. weszły w życie rozporządzenia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Rozporządzenia te określają szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: (więcej…)