Nowe przepisy prawne – II kw 2018

Zmiana zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem

Od 1 maja 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (więcej…)